Selskabslokaler

        Bed and Breakfast

LINKS                                                                                                                                                                           

Næssets lokale producenter

Lyngholm Landsted Økologisk lam - http://www.lyngholmlandsted.dk/index.php/en/ct-menu-item-5

Helsselbjerg Frilandsænder og gæs, Kastrup - www.hesselbjerggaard.dk

Ellemosegaarden, Tobjerg, salg af fjerkræ - www.ellemosegaarden.dk

Løserupgaard, økologisk Limosine kvæg - www.loeserupgaard.dk

Markeslevgaard, Hereford kvæg - www.markeslevgaard.dk

Frilandsgrise og gårdbutik, Markeslev - www.frilandsgris.dk

Tuse Næs Gårdmosteri, Løserup - www.gaardmosteri.dk

Næssets kunst- og kulturtilbud

Galleri Aurora, Kastrup - www.faberflugt.dk

Tuse Næs Kunsthåndværk, Uglerup - www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk

Huset på Næsset, kulturhus, Udby - www.husetpaanaesset.dk 

Indkøb på Næsset

Dagli Brugsen, Udbyvej 57, Udby, 4300 Holbæk - https://www.daglibrugsen.dk/# 

Andet på Næsset

Lyngholm Hundeskole - www.lyngholm.com